Regulament Campanie

Regulament promotie „Black Friday”

Descriere campanie: Levirom SRL acorda reduceri de pret, clientilor care achizitioneaza produse  participante la promotia de BLACK FRIDAY” intre 20 noiembrie – 29 noiembrie 2015, pe www.elda.ro in limita stocului disponibil. Comenzile sunt procesate cu urmatorul orar: Luni-Vineri: 8.00 – 16.30.

 Art. 1 – Organizatorul:

Organizatorul este: Levirom SRL cu sediul social in Strada Traian Vuia 141C, Cluj-Napoca, Romania. avand cod unic de inregistrare RO17000013, numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/4379/2004, tel: 0364710261.

 Art 2. – Dreptul de participare

2.1. La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil, de pe elda.ro.

2.2. Persoanele juridice  si fizice pot achizitiona oricare produs din campanie, in limita stocului disponibil.

2.3 Livrarea produselor va fi efectuata in maxim 10 zile lucratoare din momentul in care Levirom confirma clientului comanda plasata on-line.

2.4 Transportul este gratuit atunci cand valoarea comenzii este egala sau mai mare cu 300 de lei.

 Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

3.1. Pe siteul  www.elda.ro, intre 20 noiembrie si 29 noiembrie 2015 in limita stocului disponibil.

3.2 Produsele care vor avea reduceri sunt precizate la punctul nr. 9 din regulament.

Art. 4 – Modalitati de plata:

4.1 Produsele achizitionate on-line de pe elda.ro pot fi achitate cu numerar la livrare.

 Art. 5 Protectia datelor cu caracter personal

5.1. Prin participarea la aceasta campanie, persoanele participante declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul  Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara alte despagubiri sau plaţi.

5.2. Organizatorul, in vederea desfaşurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participanţilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea nr.677/2001, in calitate de operator inscris in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.

5.3. Organizatorul, garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau  justiţiei (art. 18).

5.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.

5.5. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

5.6. În vederea exercitării acestor drepturi, participantii la Campanie vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către: Levirom SRL cu sediul social in Strada Traian Vuia 141C, Cluj-Napoca, Romania însoţită de o copie a actului de identitate.
Art. 6 – Intreruperea , incetarea si modificarea campaniei

 6.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenuluiDupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie. 

Art. 7 – Litigii 

7.1. Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizator  si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2. In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

 Art. 8 – Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la campanile Organizatorului , participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

8.2. Levirom  isi rezerva dreptul de a modifica  regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila.

8.3. Levirom isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniiile.

8.4. Levirom isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate  afecta bunul mers al Campaniei.

8.5. Levirom nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

8.6. Eventualele neintelegeri aparute intre Levirom si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

8.7. Regulamentul campaniei este afisat si disponibil, pe toata perioada de desfasurare a promotiei, pe www.elda.ro .

8.8. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 0364710261. 

8.9 Produsele participante la promotie vor fi afisate in intervalul incepand din 20 noiembrie 2015, ora 8.00 si 29 noiembrie ora 23.59 in pagina www.elda.ro. Ele sunt disponibile in limita stocului disponibil.

8.10 Pentru comenzile online, facturile vor fi emise in format online si vor fi trimise ulterior receptiei produselor comandate, pe adresa de e-mail furnizata la comandarea produselor.

8.11 Modalitatile de plata din timpul campaniei sunt: numerar la livrare.

 Art. 9 – Reduceri si promotii

Produsele care fac parte din promotie sunt urmatoarele:

Toate produsele afisate pe pagina www.elda.ro/black-friday.